Aditiva do převodovky

Autopůjčovna Praha

Aditiva do převodovky

30.09 2021

Motor společně s převodovkou patří mezi nejvíce namáhané komponenty auta. Skládají se totiž z mnoha pohyblivých částí, na které je kladeno velké mechanické zatížení. Převodovka pracuje v extrémních podmínkách, musí přenést vysoký výkon a krouticí moment. Ozubená kola dosahují velkých otáček a veškeré součástky jsou vystaveny vysokým teplotám. Vše se navíc odehrává v řádu milisekund. Olej v převodovce plní celou řadu funkcí. Pohyblivé části i skříň průběžně maže, tudíž se snižuje třecí odpor a komponenty déle vydrží.

Aditiva vybírejte dle účelu

Na trhu je několik druhů aditiv určených pro převodové oleje, nicméně každý druh je svým způsobem specifický a plní jinou úlohu. Aditiva mají schopnost na sebe vázat olej. Použitím aditiv tak snižujete nadměrné opotřebení převodového soukolí a ostatní komponent převodovky, navíc tak zabraňujete vzniku nežádoucích usazenin. Dále se pak díky nižšímu tření snižuje i celková teplota v převodové skříni, což ocení hlavně olej.
Autopůjčovna Praha

Ani výměnu převodového oleje nepodceňujte

Výrobci aut sice hovoří o takzvané doživotní náplni převodového oleje, jenže praxe ukazuje něco úplně jiného. I přestože je olej uzavřen, podléhá jako ostatní kapaliny přirozené degradaci, čímž ztrácí své mazací a chladicí schopnosti. Výměna převodového oleje by se proto neměla zanedbávat. Za rozumný interval se považuje nájezd zhruba 100 000 km. Co se týče automatických převodovek, zde je interval ještě kratší, nejvýše však 60 000 km.

Druhy aditiv dle účelu použití

Antioxidační aditiva

Jedná se o nejběžnější aditivum vůbec. Jak jsme psali výše, i přestože je olej v převodové skříni uzavřen, přirozeně stárne a degraduje. Abychom degradaci zabránili nebo ji efektivně zpomalili, existují takzvaná antioxidační aditiva, která zvyšují odolnost oleje a prodlužují jeho mazací schopnosti. Aditivum olej i čistí a pomáhá vytvářet tenký film oleje na všech součástí, tudíž je chrání proti nadměrnému opotřebení.

Keramická aditiva

Aditiva na bázi silikonových nebo keramických nano částic rovněž chrání komponenty před vysokým opotřebením. Vytváří tenkou ochrannou vrstvu.

Aditiva pro vyšší mazivost

Posledním druhem jsou pak aditiva, která mají za úkol promazat, čili co nejvíce snížit tření pohyblivých částí převodovky. Přidáním aditiva se olej stává ještě lepším a výkonnějším mazivem, sníží se odpor a pracovní teplota.