Co nám říká kontrolka oleje na přístrojové desce

Autopůjčovna Praha

Co nám říká kontrolka oleje na přístrojové desce

30.08 2021

Kontrolky na přístrojové desce řidiče zpravidla informují. Záleží na povaze dané kontrolky, někdy jde čistě o informativní sdělení, například kontrolka se symbolem vločky (oranžová/červená), která znázorňuje venkovní teplotu a možné nebezpečí smyku. Jindy může blikající nebo rozsvícená kontrolka znázorňovat nesprávnou funkci či vážnou závadu, v praxi může jít například o kontrolku oleje, o které dnes bude řeč.

Kontrolka svítí oranžově

Pokud se vám na palubovce rozsvítí kontrolka oleje oranžově, pak budete mít s největší pravděpodobností málo motorového oleje a měli byste jej neprodleně doplnit. Předtím, než budete motoru dodávat nový olej, přesvědčte se, kolik oleje v motoru aktuálně máte. Olej následně doplňte co nejdříve, rozhodně oranžovou kontrolku neberte na lehkou váhu.
Autopůjčovna Praha

Jak zkontroluji hladinu motorového oleje

Postup je skutečně jednoduchý, jen je potřeba dodržet základní pravidla. Množství oleje byste měli kontrolovat alespoň na lehce zahřátém motoru, avšak pět až deset minut jej nechat v nečinnosti, aby olej postupně stekl na dno vany, kde se hladina pomocí měrky měří. Vůz zaparkujte na rovině, jedině tak bude výsledek relevantní. Následně zhruba uprostřed motoru naleznete plastové oko měrky (většinou žluté barvy), na kterém je připevněna dlouhá kovová měrka s ryskami. Měrku vytáhněte, otřete od oleje, znovu zasuňte až na doraz a opět vytáhněte. Na měrce byste měli vidět jednak množství, ale i kvalitu oleje. Dle potřeby doplňte vhodným typem a správnou viskozitou.

Kontrolka svítí červeně

Pakliže na budících spatříte červenou kontrolku oleje, patrně jste té oranžové nevěnovali dostatečnou pozornost a zadělali si tak na pořádný problém. Někdy se může stát, že se červená kontrolka rozsvítí rovnou, aniž by předtím svítila ta oranžová. Nicméně červená pro vás znamená stopku, a pokud byste přeci jen chtěli pokračovat v jízdě, riskujete vážné a nevratné poškození motoru. Červená kontrolka může signalizovat extrémně nízkou hladinu oleje v motoru (ve většině případech olej někudy uniká).

Blikající kontrolka

Může se stát, že na palubovce uvidíte i blikající kontrolku oleje, která zpravidla značí poruchu čidla tlaku v motoru. Čidlo buď stačí vyčistit, nebo vyměnit.

Není ani výjimkou, aby se kontrolka oleje rozsvítila i tehdy, máte-li olejové náplně dostatek. Na vině může být ale jeho kvalita, tedy spíše nekvalita. Některá čidla vyhodnotí olej i na základě barvy či hustoty.

Pro všechny případy je velice dobré v autě vozit alespoň malou, řekněme litrovou láhev oleje v dané specifikaci. V dnešní době přeplňovaných motorů s přirozenou spotřebou oleje (někdy až půl litru na tisíc kilometrů) je olej navíc takřka nezbytný a vyhnete se tak nepříjemným komplikacím v průběhu cesty.