Jak na ekologickou likvidaci automobilu

Jak na ekologickou likvidaci automobilu

30.04 2021

Staré auto už dosloužilo a je neprodejné, je tedy čas koupit nové. Jenže tím vaše starosti nekončí. Nepotřebný starý vůz je nutné ekologicky zlikvidovat, abyste jím nezatěžovali životní prostředí. Co všechno je potřeba k znát a vědět?

Ekologickou likvidaci vozidel upravuje zákon o odpadech, přesněji pak paragraf 37 zákona č. 185/2001 Sb. K tomu, abyste nemuseli číst celý zákon, si krátce představíme, co ekologická likvidace je a jaké jsou její náležitosti.

Ekologická likvidace je jediný legální postup, jak se vozu zbavit (pomineme např. dopravní nehodu nebo odcizení). Jako občan České republiky máte povinnost autovrak zlikvidovat tímto způsobem, jinak se můžete dostat do křížku se zákonem.

Autopůjčovna Praha

Stav vozidla

Vysloužilý automobil může být v různém stavu, nicméně měl by obsahovat stěžejní části. Mezi ně se řadí karoserie, motor, převodovka nebo nápravy. Naopak součásti motoru jako je startér, alternátor nebo interiér vozu už obsahovat nemusí. Autovrakoviště, kde se chystáte svůj vůz ekologicky zlikvidovat, pak posoudí, jestli se jedná o kompletní či nekompletní vrak. V případě nekompletnosti, chybí-li jedna z hlavních částí, hradíte jako majitel vozu poplatky (ty se pohybují okolo 500 Kč za jednu chybějící komponentu). Likvidace kompletního vraku je zcela zdarma.

Výběr certifikovaného autovrakoviště

Nyní přichází na řadu výběr vhodného likvidátora – tedy autovrakoviště. Rozhodně si ověřte, jestli společnost, kterou jste vybrali, disponuje platným certifikátem na ekologickou likvidaci. Tyto informace lze ověřit v databázi Ministerstva životního prostředí nebo krajském úřadě. Firma by neměla díly z vašeho vozu dále prodávat, ale vrak pouze rozebrat a suroviny vhodně recyklovat.

Připravte si doklady

Ještě než se vydáte na autovrakoviště, připravte si doklad totožnosti (OP) a technický průkaz vozidla. Samozřejmě se můžete nechat zastoupit i zplnomocněnou osobou. Osobou oprávněnou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel (buď jako vlastník, nebo jako provozovatel).

Doklady:

Fyzická osoba musí mít doklad totožnosti, velký TP (živnostníci i ŽL).

Právnická osoba musí velký TP a výpis z OR

 

Auto je zlikvidované, vyžádejte si dokumenty

Po úspěšném likvidaci automaticky dostáváte protokol o ekologické likvidaci vozidla, na základě něhož pak společně s dalšími doklady zajdete na úřad, kde podáte žádost o vyřazení z registru vozidel.

Na úřadě budete potřebovat:

doklad totožnosti + plnou moc, jestliže někoho zastupujete, velký TP a ORV (malý TP), potvrzení o ekologické likvidaci, registrační značky

Nakonec ukončete povinné ručení

K tomu, abyste ukončili povinné ručení, vám stačí zaslat oskenovaný velký TP do pojišťovny, kde bude zřetelně uvedeno, že došlo k likvidaci – tedy razítko ZRUŠENO.