Jak zrušit povinné ručení?

Jak zrušit povinné ručení?

28.02 2021

Jak je již zvykem, pojistitelé každoročně hýbou s cenami povinného ručení a předhánějí se výhodnějšími nabídkami. Řada řidičů tedy mění stávající pojišťovnu za novou, čímž mohou ušetřit nemalé peníze. Nebo jednoduše prodáte či likvidujete starý vůz a rušíte i pojistku. Důvodů ke zrušení povinného ručení může být vícero, každopádně jeho výpověď musíte podat písemně a podle zákona. Níže uvádíme přehled situací, které mohou nastat, a stručný návod, jak postupovat.

Autopůjčovna Praha

Výpověď s koncem platnosti povinného ručení

Smlouva bývá uzavírána zpravidla na jeden rok, na jeho konci se automaticky prodlužuje. Jestliže chcete podat výpověď, musíte ji písemně doručit nejpozději měsíc a půl před koncem vypršení smlouvy, jinak dojde k jejímu prodloužení.

Výpověď dohodou

Smlouvu lze vypovědět i dohodou, ovšem za předpokladu, že v písemné žádosti uvedete datum ukončení a vymezíte vyrovnání závazků mezi vámi a pojišťovnou. Poté plyne osmidenní výpovědní lhůta, po které pojištění zaniká.

Výpověď do dvou měsíců

Povinné ručení lze vypovědět i do dvou měsíců od podpisu smlouvy, a to bez udání důvodu.

Výpověď kvůli navýšení ceny

Smlouvu lze vypovědět do jednoho měsíce od doručení zprávy o zdražení povinného ručení.

Výpověď do tří měsíců od pojistné události

Tento způsob výpovědi můžete podat, jestliže jste nebyli spokojeni s postupem řešení vaší pojišťovny v pojistné události. Do tří měsíců od události můžete smlouvu vypovědět, jen je potřeba myslet na to, že vám běží měsíční výpovědní lhůta.

Výpověď při změně vlastníka

Jestliže prodáváte auto, podpisem smlouvy o prodeji vozidla zaniká povinné ručení, což musíte neprodleně oznámit své pojišťovně, a to zasláním kopie smlouvy a výpovědi povinného ručení.

Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z evidence

Pokud chcete vozidlo z evidence vyřadit dočasně či trvale, musíte tuto skutečnost oznámit pojišťovně. Dokládáte kopii velkého technického průkazu, záznam o dočasném nebo trvalém vyřazení z evidence.