Recenze knihy Stěhování národů s.r.o.

Recenze knihy Stěhování národů s.r.o.

17.01 2022

Chcete se dozvědět více o tom, jak probíhá stěhování národů v současné Evropě? Přečtěte si tento stručný manuál k pochopení současné migrační krize a možná (ne)změníte svůj dosavadní názor na přistěhovalce v naší i ostatních zemích EU.

Migrační vlny tu byly odnepaměti. Lidé odcházeli a odcházejí ze svých zemí za „lepším“ po dlouhá tisíciletí. Nově tu máme další migrační vlnu, která v mnohých z nás vzbuzuje obavu, zlost a napětí. Vlna ilegálního masového přistěhovalectví do zemí Evropské unie se dotýká životů stovek miliónů Evropanů. Protože to považujeme za mimořádně vážné, věnujeme tomuto nesmírně výbušnému problému tuto knížku, napsanou s nutnou mírou stručnosti a přehlednosti. Jejím primárním cílem je polemizovat se všudypřítomnou „prouprchlickou“ propagandou.

Kniha je napsaná tak, aby jí porozuměli opravdu všichni! Autoři se naštěstí drželi nejrůznějších zevrubných odboček, které by text neúměrně zatížily, ale pro přidání potřebné zkratky a nadsázky do ní zařadili i výstižné grafiky Jiřího Slívy. Jeho kresby ale nejsou pokusem o zlehčení vážné problematiky, nýbrž originálním komentářem atmosféry, ve které debata (nebo spíše nedebata) o migrační krizi probíhá.

Autoři jsou si vědomi, stejně tak jako vy, že žijí uprostřed dějů, které mají obrovskou dynamiku. Ani autoři ani my nemůžeme přesně znát cesty, kterými se budou dále vyvíjet. Považujeme však za svou povinnost přispět k lepší orientaci v hluku dnešní propagandy. Jak tedy uchopit pohled na migranty a jak se s nimi naučit žít bok po boku?