Silniční daň

Autopůjčovna Praha

Silniční daň

30.11 2021

Z každého vozidla využívaného k podnikání je nezbytné odvádět silniční daň. Silniční daň patří mezi přímou majetkovou daň, kterou podnikatel hradí státu. Víte, jak se k platbě daně registrovat a na kolik vás přijde?

Registrace silniční daně

Silniční daň musíte platit ve chvíli, kdy začnete používat auto k podnikání, a to i v případě, je-li vlastněno soukromou osobou. K platbě daně se musíte nejprve registrovat pomocí formuláře na pobočce finančního úřadu, případně můžete využít daňový portál Finanční správy a registrovat se online. Poté, co provedete registraci, musíte každoročně podávat daňové přiznání k silniční dani. Ze zákona máte povinnost registrovat vůz ihned po prvním použití v podnikání.

Autopůjčovna Praha

Kdo a kdy odvádí daň

Silniční daň odvádí provozovatel vozidla, nikoliv vlastník. Provozovatel je uveden v technickém průkazu. Daň se platí za každý měsíc, kdy jste vůz k podnikání používali. V praxi měsíčně platíte jednu dvanáctinu z celkové výše daně, která se liší v závislosti na objemu a stáří auta.

Jak to u daní bývá zvykem, průběžně se hradí zálohy, a sice čtvrtletně:

Za měsíce leden, únor a březen hradíte zálohu do 15. dubna

Za měsíce duben, květen a červen hradíte zálohu do 15. července

Za měsíce červenec, srpen a září hradíte zálohu do 15. října

Za měsíce říjen, listopad (vyjma prosince, ten se platí až v daňovém přiznání) hradíte zálohu do 15. prosince

Výše daně

Roční sazba daně se liší podle objemu motoru a u osobních automobilů je následující:

Objem motoru auta       Roční sazba daně

Do 800 cm3                      1 200 Kč

801–1 250 cm3                1 800 Kč

1 251–1 500 cm3             2 400 Kč

1 501–2 000 cm3             3 000 Kč

2 001–3 000 cm3             3 600 Kč

Nad 3 000 cm3                 4 200 Kč

 

Kromě objemu konečnou cenu ovlivňuje i stáří auta. Čím novější je, tím nižší daň zaplatíte.

Sleva ve výši 48 % auta mladší jak 3 roky (počítáno od data první registrace)

Sleva ve výši 40 % po dobu dalších 3 let

Sleva 25 % po dobu posledních 3 let

Naopak, bylo-li auto registrováno před rokem 1990, připlatíte si za daň navíc 25 %.

 

Vozidla osvobozená od silniční daně

vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka

vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů

vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla

vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská)

vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, s výjimkou osobních automobilů

vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon, hybridní pohon, pohání je LPG nebo CNG, nebo jsou vybavena motorem pro spalování benzínu a ethanolu 85

vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání